Future HUB

Novo uređene prostore namjenjene Društvenom centru "Future HUB" u Križevcima, opremili smo višenamjenskim preklopnim stolovima TOPPER i ostalim namještajem