Kontakt

Duka interijeri projekt d.o.o.

Vojvodići 2, 10431 Sveta Nedelja
tel.: +385 1 33 35 333
faks: +385 1 33 35 260
e-mail: info@duka-interijeri.hr

Posjetite nas u izložbenom prostoru Duka interijera u Svetoj Nedelji, Vojvodići 2, ili nas kontaktirajte kako bismo došli u Vaš ured na izmjeru i savjetovanje.

Kontaktirajte nas